Fòrum 21


La canalla fa música, anglès, gimnàstica, informàtica, etc. en sortir de l’escola. ¿No creus que caldria integrar aquestes hores dins l’horari escolar, que aniria de 9 h a 19.30 h i que inclouria assignatures modernes com “Ciències del futbol” i altres.

Nota: Els textos rebuts no són revisats lingüísticament i les opinions són responsabilitat exclusiva de la persona que les emet. Seran suprimides les intervencions que no siguin respectuoses amb tothom (pel seu contingut xenòfob, homòfob…).

Recordeu: “Signeu amb el nom abreujat i no doneu correus electrònics reals (per exemple, abcdefg@gmail.com)”

13 respostes a “Fòrum 21

 1. Crec que els infants passen moltes hores a l’escola. Aquestes activitats han de quedar cobertes per part de l’escola. En el cas de no ser així, i de que la intenció per part de la família o l’infant sigui perfeccionar un tema, ho veig bé.

  Sempre pensant en allò què és més bo per la canalla, no per trobar l’èxit davant la societat que vivim. Ja que estem davant d’una societat on tot va molt de pressa, tothom està molt ocupat i tothom fa moltes activitats i té tot el seu temps ocupat.

  Sovint ens trobem pares i mares que volen competir entre ells, exposant la quantitat d’activitats extraescolars que fan els seus fills, explicant i elogiant des de quines edats tan primarenquesels seus fills tenen un gran domini d’un instrument, i al mateix temps menyspreant a aquells que no en fan.

  En definitiva, crec que els pares i mares hem de fer més de pares i mares, conciliar millor la vida familiar i donar qualitat de temps als nostres infants, donar-li temps lliure per gaudir del temps lliure.

 2. Jo crec que el fet de l’existència de totes aquestes activitats extraescolars són la conseqüència de la competitivitat existent en el món que ens ha tocat viure. Tothom vol el millor per als seus fills i les seves filles, però potser no tenim una idea clara de què és realment el millor.
  Seguim el corrent dels altres i finalment es genera una demanda i una oferta d’aquestes activitats. És un tipus de mercat que, exceptuant casos molt especials, no genera cap valor afegit. Només els infants amb talent especial per a alguna matèria, com per a la música, posem per cas, surten realment beneficiats d’aprenentatges específics realitzats fora de l’horari escolar. Per als altres totes aquestes coses, amb el temps, s’obliden. Només si una activitat t’agrada molt o, encara més clar, si la necessites, condueix a fer que es pugui treure un benefici real de la seva pràctica.

 3. Primerament caldria saber el significat i la finalitat de les activitats extraescolars.
  Saber idiomes, tocar un instrument o practicar un esport són algunes de les moltes activitats extraescolars que serveixen per complementar els coneixements que aprenen a l’escola, permeten la socialització i són molt útils per l’estimulació i la descoberta de certes habilitats dels nens/es.

  A l’hora d’escollir aquestes activitats i el seu nombre cal evitar el cansament, la desmotivació, l’angoixa per la quantitat elevada d’aquests tipus d’activitats.
  El fet de carregar al nen/a amb moltes responsabilitats pot resultar contraproduent i afectar en el seu rendiment escolar.
  Per tant, per evitar que les activitats extraescolars deixin de ser estimulants i enriquidores i es converteixin en un problema cal saber escollir amb encert cada activitat, fixar un màxim d’hores lectives setmanals i deixar que el nen/a esculli les tasques a realitzar.

 4. Penso que la jornada de la canalla és massa llarga. Alguns comencen les classes a les 8 del matí i acaben la darrera activitat prop de les nou del vespre. Encara que de ben segur hi ha pauses entremig, a tots ens agrada arribar a casa i pensar que ja no hem de tornar a sortir.
  L’afirmació parla d’horari escolar. Si per horari escolar volem dir les hores que ens passem a l’escola, no hi estic d’acord. Si, contràriament, volem dir les hores que un infant o un jove pot dedicar a formar-se, estic d’acord. Al matí l’alumnat cursa la formació reglada a l’escola, per contra, les activitats artístiques, musicals, esportives i culturals les segueix en horari de tarda.
  Sovint les activitats de tarda són per ocupar els nostres infants i poder compaginar la vida laboral dels progenitors amb l’escolar dels nostres fills. No confonguem formació amb ocupació.

  JG 6T

 5. Fent un càlcul ràpid, de 9h a 19:30h hi van 10:30h. Això vol dir que cada dia, de dilluns a divendres, un nen hauria de dedicar deu hores i dos quarts a la seva formació. Evidentment s’entén que hi ha una estona d’esbarjo i una destinada al dinar: però aquest esbarjo, i aquest temps de dinar, estan integrats dins d’un horari escolar.

  El nen dedicarà unes vuit hores a dormir, això ja són divuit hores i dos quarts de dia. Fins a vint-i-quatre hores que té el dia, queden cinc hores i dos quarts. A aquestes encara els hi hem de restar: el temps de fer els deures, el de sopar, el de la higiene personal. Total, quin temps li queda al nen per fer el que ell vulgui? Per jugar? Per avorrir-se? Per estar amb els seus pares? Tot això també ho necessita el nen.

  Si bé és cert que potser les matèries de l’escola necessiten una revisió sobre continguts, no crec que assignatures com “ciències del futbol” aportin gaire a la societat. L’educació ha d’estar encarada a formar ciutadans que tinguin una base cultural prou àmplia com per a poder desenvolupar-se a la nostra societat, defensar-se de manipulacions i decidir per ells mateixos, de manera crítica i independent, quina és la seva opció de vida i futur.

  Però generalment l’educació es fa servir amb altres finalitats: més aviat s’utilitza per a crear una societat a mida. És cert que l’educació pot canviar una societat, però no ho ha de fer pas. Ha de donar les eines per a que la canalla, un cop adulta, canviï la societat amb criteris propis i no amb criteris establerts al sistema educatiu. Com a nota, afegir, que això no és una crítica al sistema educatiu català o espanyol, sinó a la concepció que es té de l’educació per part del governs i de les elits polítiques occidentals.

 6. Avui dia els alumnes es passen la major part del dia a l’escola. Moltes famílies han de fer servir diferents serveis (acollida, menjador, activitats extraescolars…) per deixar els seus fills i filles i poder marxar a treballar. Per tant, el nombre d’hores que els infants estan fora de casa és força elevat. Com podran gaudir els pares i mares de les seves criatures si s’amplia la jornada escolar???
  A més, moltes d’aquestes àrees ja es treballen i no trobo necessari dedicar més hores a les mateixes.
  Per altra banda, cal esmentar que no a tots els nens i nenes els agraden les mateixes activitats, i ara tenen l’oportunitat de poder triar-les fora de l’horari lectiu.
  També hem de tenir present que a ells els pot agradar realitzar-les en horari extraescolar per ampliar el seu ventall d’amistats, ja que potser a l’escola no han conegut a la persona adequada amb qui interaccionin en un clima de confiança.

  R.H.

 7. Crec que d’aquesta qüestió es desprenen, com a mínim, dos temes diferents a debatre: els continguts escolars i l’organització del lleure quotidià dels infants.
  Si el que ens estem plantejant és lleure per a tothom en condicions d’igualtat com a mesura democratitzadora, és clar que cal fer alguna cosa perquè poder triar més o menys extraescolars, uns o altres, no sigui una qüestió de nivell adquisitiu de les famílies. El lleure diari hauria de ser públic i gratuït o, si més no, s’hi podria aplicar sistemes de pagament segons renda, si no es considera imprescindible.
  D’altra banda… no estic en absolut d’acord a allargar l’horari escolar i extraescolar a tothom per sistema. Preguntem-nos per què ho volem. És una pretesa mesura conciliadora per a les famílies? I per què no fem que els pares i mares treballin menys hores? O amb horaris compactes? Per què no permetem que els avis i àvies es jubilin abans? Ah, no! La producció és intocable… en aquesta societat no ens plantejarem reduir, frenar, rebaixar la producció o la productivitat… Moltes persones comencen a reclamar que es posi la vida al centre, que sigui el benestar de les persones la principal prioritat dels governs.
  I pel que fa a la “modernitat” de les assignatures… obrim el debat dels aprenentatges globalitzats en contraposició als continguts segmentats. Crec que hi ha un canvi en marxa.

 8. No estaria gens d’acord d’incloure més hores a les que la canalla i el professorat ja està exposat! Opino que passen prou hores a l’escola perquè, a sobre, se n’afegeixin més. Una gran part de nenes i nens són a l’escola des de les 07:30 hores i es queden diàriament al menjador, perquè els seus pares no tenen més remei, per qüestió de feina…Crec que seria important, en molts dels casos, escoltar els nostres fills i filles i no imposar extraescolars, pel fet que la resta també ho fa…

 9. Considero que l’horari escolar ja té prou hores, per tant, em sembla una proposta bastant equivocada.
  Potser el que caldria valorar és quina és la finalitat dels extraescolars o si són realment necessaris; no es tracta d’omplir les hores lliures dels infants, sinó de fer allò que els ajudi a desenvolupar-se d’una forma relaxada, res que els pugui angoixar o suposar una càrrega mental o física. En aquells casos en què les activitats extraescolars afavoreixin els alumnes, sempre serà millor poder-les fer fora de l’escola per tal d’oferir la possibilitat de relacionar-se amb infants d’altres cercles socials.

 10. Alguns divulgadors neurocientífics com el doctor David Bueno defensen incorporar en l’escola més hores d’educació física, música, plàstica i altres especialitats. Un conjunt d’arts creatives i eines transversals que estimulen el cervell dels infants. Un progrés que activa la plasticitat neuronal, el control executiu i permet millorar les habilitats socials i el llenguatge. Aquests poden ser alguns motius per iniciar-nos en el canvi dins les rutines escolars.
  Cal pensar que en altres països existeix una planificació diària on aquestes assignatures hi són presents. Un exemple n’és Índia, que la conec bastant. En aquest país inicien la seva jornada cantant, reflexionant i pensant. A continuació es fan les assignatures troncals. Entre aquestes s’incorpora l’educació física com a eina fonamental de descans cerebral, que permet augmentar el rendiment dels infants.
  Per tant, si tenim estudis amb certs referents i països que ho fan, penso que caldria incloure hores en l’horari escolar perquè els infants puguin obtenir certs beneficis.

 11. Personalment, i com a mestra d’educació primària, penso que la jornada escolar no hauria de buscar afegir hores, sinó fer més efectives les hores lectives. És a dir, no per estar més hores a l’escola, els infants aprendran més. Hem de tenir en compte diferents factors per poder dur a terme una educació efectiva.
  En primer lloc, el rendiment mental i físic dels alumnes, ja que com a persones que són, els infants no rendeixen durant tantes hores seguides. S’ha de buscar la formula en què amb X temps s’arribi al màxim rendiment. Segurament, amb 4 hores matinals es podria fer el mateix que s’ha estat fent fins ara durant 6 hores al dia (si parlem en termes de rendiment).
  En segon lloc, adaptar les assignatures a la societat actual, fent-les més atractives per als més petits i basant-se en el pensament crític.
  Per últim, els interessos dels infants són molt variats. Per tant, trobo bé que hi hagi activitats extraescolars on puguin escollir, ja que a l’escola han de fer el que els ve imposat.
  En conclusió, s’hauria de fer un replantejament de l’educació actual perquè segurament veuríem que està desfasada i no s’ajusta a la societat actual.

 12. Trobo que seria horrible afegir més hores dins l’horari escolar. Només serviria per facilitar la vida d’aquelles famílies que passen moltes hores fora de casa a causa dels horaris laborals. Per tant, estaríem reproduint els horaris dels adults en la vida de la canalla.
  El millor de tot és que els nostres infants gaudeixin de temps per JUGAR. El joc els aporta molta riquesa en coneixements que adquireixen fàcilment perquè jugant es diverteixen. De fet, la quitxalla només hauria de fer aquelles activitats amb què frueix. I seria bonic que les persones adultes també poguéssim entusiasmar-nos i compartir els jocs amb la nostra mainada.

 13. L’escola és un agent de socialitzador clau, s’hi creen vincles amb altres infants que poden perdurar tota la vida. Tanmateix, sortir d’aquest cercle crec que és positiu per a la canalla, és a dir, anar a un altre centre especialitzat de música, d’anglès o a un club esportiu els aproxima a una altra realitat i, així, conèixer un altre tipus de persones que -potser- l’escola no és capaç d’aportar. Per altra banda, no totes les famílies es poden permetre aquestes activitats privades, llavors, una possible solució sí que podria ser allargar les hores a l’escola. Altrament, incloure assignatures modernes sembla molt interessant i que aquestes es puguin adaptar a la realitat pot ser molt productiu per als infants, com per exemple, educació emocional, robòtica i d’altres que puguin ajudar a una millor adaptació a la societat del coneixement.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s